Pendaftaran Perkhidmatan Tutor

Langkah 1

Maklumat Ibu Bapa

Langkah 2

Maklumat Anak
*

Langkah 3

Terma & Syarat

Saya dengan ini telah MEMBACA dengan teliti si kandungan perjanjian ini serta MEMAHAMI & BERSETUJU untuk MEMATUHI SYARAT–SYARAT yang telah ditetapkan sepertimana berikut:

  1. MEMBAYAR atau MENJELASKAN YURAN sepenuhnya setiap 1 hari bulan pada setiap bulan kepada pihak The Ngaji.
  2. Sebarang PERTUKARAN TUTOR oleh pihak tuan mestilah terlebih dahulu dimaklumkan kepada pihak kami  2 MINGGU sebelum kelas bermula.
  3. Sebarang ADUAN mengenai tutor atau berkenaan dengan sistem kami, tuan hendaklah memaklumkannya kepada pihak kami melalui panggilan telefon atau melalu email.
  4. pihak The Ngaji Tutor dan pihak tuan/puan sendiri.
  5. Segala MAKLUMAT TUTORSebarang PERTUKARAN TARIKH mestilah di atas PERSETUJUAN BERSAMA dan MAKLUMAT ANAK tuan/puan adalah SULIT.
  6. PENYEDIAAN TEMPAT untuk belajar adalah mengikut PERSETUJUAN BERSAMA kedua-dua belah pihak, iaitu pihak tuan/puan dan pihak tutor The Ngaji.
  7. Pihak kami TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB terhadap apa-apa yang berlaku kepada anak tuan/puan.
  8. Pihak tuan/puan TIDAK BOLEH MENGASARI, MEMUKUL, atau MELAKUKAN SEBARANG BENTUK KEKERASAN terhadap tutor kami.

 

Tranksaksi/Kaedah Pembayaran:

 

  • Yuran hendaklah dibayar melalui akaun CIMB Syarikat The Ngaji
  • Dilarang untuk membayar duit yuran kepada Tutor.

 

Kenaikan atau pertukaran kadar yuran sejam samada SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS kelas dijalankan adalah dibawah bidang kuasa pihak pengurusan The Ngaji Tutor dan saya TIDAK BERHAK untuk MEMPERTIKAIKAN sebarang keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak The Ngaji Tutor;

 

Saya TIDAK AKAN MEMBERI BAYARAN SECARA TERUS (DIRECT PAYMENT) kepada tutor merujuk terlebih dahulu kepada pihak pengurusan The Ngaji Tutor. Saya JUGA TIDAK AKAN TERLIBAT dengan sebarang PERBINCANGAN berkenaan KADAR ELAUN atau BAYARAN TUISYEN tanpa merujuk terlebih dahulu kepada pihak pengurusan The Ngaji Tutor. Sekiranya saya bertindak demikian , pihak pengurusan The Ngaji Tutor BERHAK untuk membatalkan kelas yang terlibat. SERTA MERTA TANPA SEBARANG NOTIS;Sekiranya saya ingin membatalkan kontrak untuk tutor, NOTIS SEBULAN MESTI DIBERIKAN kepada pihak pengurusan The Ngaji Tutor. Kegagalan memberikan notis tersebut akan menyebabkan duit yuran saya pada bulan tersebut TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN dan saya tidak BERHAK untuk MEMPERTIKAIKAN keputusan pihak pengurusan The Ngaji Tutor itu.

 

 

Saya, sepertinama di atas dengan ini MENGAKUI bahawa isi kandungan perjanjian ini adalah JELAS dan MUDAH untuk difahami dan BERSETUJU dengan isi kandungan tersebut.Langkah 4

Terima Kasih.

Sila tekan butang Hantar.

Pihak TheNgaji.com akan menghubungi tuan/puan dalam masa masa terdekat,terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami.